Атестація "Експерт з технологічних питань"

Звертаємо Вашу увагу, що обидві частини заходу (іспит + тренінг) є обов'язковими складовими. Під "тренінгом" розуміється уміння студента розв'язувати певні задачі. Тренінг не передбачає підготовку до іспиту, а є складовим цього іспиту!

Регламент проведення: Атестація включає іспит і тренінг. Тривалість заходу (іспит + тренінг) 4 повних дні. Іспит проводиться до тренінгу, в усній і письмовій формі. Письмова частина складається з тесту. Усна частина проходить в вигляді бесіди з екзаменатором де розглядаються три питання, зазначені в квитку. Для підготовки дається 1 година. На відповідь з питань квитка виділяється 15 хвилин (по 5 хвилин на запитання квитка). Можливі додаткові питання з боку екзаменатора.

Вимоги:

 • Знання особливостей архітектури та реалізації механізмів "1С:Підприємство 8", критичних з точки зору забезпечення роботи великої інформаційної системи. Включаючи особливості і нові можливості нових випусків Технологічної Платформи.
 • Знання методик проектування і розробки великих інформаційних систем, розрахованих на одночасну роботу великої кількості користувачів.
 • Знання методик експлуатації та конфігурації великих інформаційних систем, розрахованих на одночасну роботу великої кількості користувачів.
 • Володіння методиками і технологіями навантажувального тестування систем на платформі "1С:Підприємство 8".
 • Уміння адмініструвати інформаційну систему з метою досягнення максимальної продуктивності і пропускної здатності при одночасній роботі великої кількості користувачів.
 • Уміння оцінювати ефективність діючої системи, проводити моніторинг проблем і вузьких місць.
 • Уміння розслідувати проблеми продуктивності та паралельної роботи в системі, що працює під великим навантаженням.
 • Уміння правильно діагностувати технологічні проблеми, що виникають під час робочої експлуатації великої інформаційної системи, визначати причину проблем і пропонувати адекватний спосіб їх вирішення.
 • Рівень підготовки "Професіонал з технологічних питань".

 

 1. Для тих, хто вперше бере участь в заході, обидві його частини (іспит і тренінг) є обов'язковими. Для отримання сертифікату "Експерт з технологічних питань" потрібно:
  • успішно скласти іспит "Експерт з технологічних питань";
  • взяти участь у тренінгу в повному обсязі.
 2. Атестація фахівця проводиться на підставі загальної оцінки його участі в іспиті і тренінгу.
 3. Якщо фахівець взяв участь в іспиті і правильно відповів на всі питання, але не брав участі в тренінгу, то сертифікат "Експерт з технологічних питань" йому не видається. Для отримання сертифіката йому буде необхідно повторно прийняти участь в заході і пройти його повністю (тренінг + іспит).
 4. Якщо фахівець взяв участь в заході (в тренінгу і в іспиті), але сертифікат не отримав, то наступного разу він може прийти тільки на іспит. При цьому йому може бути рекомендовано взяти участь у тренінгу (або в якийсь його частини), проте це не є обов'язковою вимогою для отримання сертифіката.
 5. Фахівці які вже отримали сертифікат "Експерт з технологічних питань" можуть за бажанням повторно відвідати тренінг або якусь його частину. Наприклад, це може знадобитися при суттєвому оновленні матеріалів тренінгу.
 6. Питання по тренінгу, вимогах, підготовці до здачі Ви можете відправляти на training@unionba.com.ua.

Екзаменатор: Віктор Богачєв.


Програма тренінгу "Підвищення продуктивності та масштабування систем"

Перший день

1. Загальні підходи і базові методики вирішення технологічних питань великих впроваджень на всіх етапах життєвого циклу системи:

 • на етапі проектування і розробки системи
 • на етапі впровадження системи
 • на етапі робочої експлуатації системи

2. Проектування і розробка системи:

 • контроль якості проектних і технологічних рішень з точки зору працездатності системи та можливих проблем
 • пошук та аналіз можливих "вузьких місць"

3. Впровадження системи:

 • навантажувальне тестування
 • аналіз проблем і "вузьких місць", виявлених в результаті тестування
 • оцінка масштабування системи

4. Робоча експлуатація системи:

 • адміністрування
 • моніторинг продуктивності
 • розбір і аналіз виникаючих проблем
 • оцінка впливу змін в системі на її показники продуктивності

5. Використання нових можливостей 1С:Підприємства 8 для:

 • підвищення продуктивності і масштабування системи
 • вирішення технологічних питань великих впроваджень

6. Кластер сервісів:

 • призначення
 • архітектура та основні можливості
 • склад кластера і основні функції компонент
 • налаштування кластера

7. Управління блокуваннями даних в транзакції:

 • призначення
 • основні принципи роботи
 • відмінності від автоматичного режиму блокувань
 • методика перекладу конфігурації (або окремих об'єктів) в керований режим

8. Технологічний журнал:

 • призначення
 • налаштування
 • аналіз данних
 • приклади використання журналу для аналізу технологічних проблем

9. Інше:

 • режим поділу підсумків
 • тимчасові таблиці в запитах
 • отримання структури зберігання бази даних

Другий день

1. Підвищення продуктивності і масштабування системи:
"Центр управління продуктивністю":

 • моніторинг працездатності і продуктивності системи
 • збір інформації про проблеми продуктивності при роботі з даними, пошук "вузьких місць"
 • аналіз проблем
 • типові причини проблем продуктивності та масштабування
 • методи оптимізації

2. Робота запитів:

 • загальні відомості про роботу запитів в 1С:Підприємство 8
 • симптоми проблем продуктивності при роботі запитів
 • збір інформації про роботу запитів
 • типові причини недостатньої продуктивності запитів
 • методи оптимізації
 • аналіз запитів на рівні СУБД (на прикладі MS SQL Server)
 • запит і план запиту
 • аналіз плану запиту

3. Очікування на блокуваннях даних:

 • загальні відомості про блокування в 1С:Підприємство 8
 • симптоми наявності надлишкових блокувань
 • збір і аналіз інформації про проблеми блокувань
 • типові причини надлишкових блокувань
 • методи оптимізації
 • аналіз блокувань на рівні СУБД (на прикладі MS SQL Server)
 • блокування і план запиту
 • аналіз блокування і її причин

4. Взаємоблокування (deadlock):

 • загальні відомості про взаємоблокування
 • симптоми наявності взаємоблокувань
 • збір і аналіз інформації про взаємоблокування
 • типові причини виникнення конфліктів блокувань
 • методи оптимізації
 • аналіз взаємоблокувань на рівні СУБД (на прикладі MS SQL Server 2005)
 • аналіз події Deadlock Graph
 • "екзотичні види" взаємоблокувань

Третій день

Практика

 • Підготовка навантажувального тесту
 • Проведення навантажувального тесту
 • Розслідування проблем продуктивності
 • Виправлення проблем продуктивності
 • Розслідування проблем паралельної роботи на прикладі таймаутів на СУБД і на керованих блокуваннях
 • Розслідування проблем паралельної роботи на прикладі взаємоблокувань
 • Виправлення виявлених помилок

Додаткова інформація за телефоном: (044) 422-41-75

Місце проведення: м. Київ, вул. Депутатська, 16/8